Over mij

Mijn naam is Sylvia Slegers. Ik ben bestuurslid van Stichting Stop5GNL, mede-oprichter van actiegroep 5G-het Gooi zegt nee, schrijver en spreker over straling en 5G en lid van de Vereniging voor Vrije Journalisten. De woorden “Ik ben leven dat leven wil te midden van leven dat leven wil” van Albert Schweitzer (medicus, theoloog, filosoof, schrijver en musicus – 1875 – 1965), zeggen echter veel meer over mij (en ons allemaal) dan een opsomming van opleiding, achtergrond en activiteiten. 

Rond de eeuwwisseling begon ik in toenemende mate vraagtekens te zetten bij de veiligheid van draadloze technologie. Temeer daar ik, in mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs, ongeveer gelijklopend met de opkomst van de mobiele telefoon en draadloos internet, steeds vaker leerlingen met hoofdpijn en concentratieproblemen voor me had. Dat deed me besluiten om dieper in de materie te duiken en daarbij stuitte ik op vele onafhankelijke, op kwaliteit beoordeelde, wetenschappelijke onderzoeken die mijn vermoedens bevestigden.

Sindsdien ben ik me gaan richten op het vergroten van het bewustzijn van burgers en politici over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. Daarbij focus ik niet uitsluitend op de menselijke gezondheid, maar ook op de wetenschappelijk vastgestelde gevolgen van straling voor dieren, bomen en planten. Zie bijvoorbeeld de lezing "Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor het ecosysteem" >> (50 min.). Klik hier >> voor de bijbehorende powerpoint-sheets en de links die tijdens de lezing aan de orde komen. 

Voor mij zijn het met name de woorden van Albert Schweitzer geweest die me hebben aangezet mijn zoektocht te starten en er vervolgens artikelen/boekjes over te schrijven. Als een ode aan de aarde èn vanuit de diepe wens bij te dragen aan een waarlijk stralende toekomst.