Welkom

Hartelijk welkom bij "Op Naar een Stralende Toekomst?"

Hartelijk welkom bij "Op Naar een Stralende Toekomst?"

Deze site is bedoeld om mensen breed te informeren over de vele terreinen waar de ontwikkeling en het gebruik van draadloze communicatie-technologieën (2G t/m 5G) ons dagelijks leven raken.

Voor- en nadelen
De mogelijkheid om altijd en overal online bereikbaar te zijn, brengt ons veel gemak en efficiëntie, maar er zijn ook nadelen. Kinderen zitten meer binnen en sporten minder en sociale intermenselijke en fysieke contacten verschuiven naar de achtergrond. Mensen staan bloot aan een overdosis digitale informatie en de mentale gezondheid heeft te lijden onder de sociale druk van ‘fear of missing out’. Dit leidt niet zelden tot verslaving. Daarnaast vormen zaken als gezondheidsrisico's, effecten op flora en fauna, gevolgen voor onze privacy en toegenomen elektriciteits- en waterverbruik een bron van zorg.


Voor wie
Zowel degenen die zich grondig willen inlezen en ook anderen de ogen willen openen, als mensen die op zoek zijn naar voorbeeld-documenten of informatie en advies, bijvoorbeeld bij het gebruik maken van inspreekrecht voor burgers, het in gesprek gaan met de gemeente of het indienen van een zienswijze of een  beroeps- of bezwaarschrift, zijn hier aan het juiste adres.

Over mij

Over mij

Mijn naam is Sylvia Slegers, ik ben een stralingsbewuste inwoner van Huizen (het Gooi). In 2020 ben ik bestuurslid geworden van het Nationaal Platform Stralingsrisico's >> en sinds 2022 maak ik deel uit van het Inwonersplatform EMV (Elektromagnetische Velden) Gooise Meren. Met enige regelmaat schrijf ik artikelen over straling en 5G voor De Andere Krant. Deze artikelen heb ik gebundeld in twee handzame boekjes >>. Daarnaast geef ik presentaties en interviews over dit onderwerp en ben ik lid van de Vereniging voor Vrije Journalisten. 

Hoe het begon
Rond de eeuwwisseling begon ik in toenemende mate vraagtekens te zetten bij de veiligheid van draadloze technologie. Temeer daar ik, in mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs, ongeveer gelijklopend met de opkomst van de mobiele telefoon en draadloos internet, steeds vaker leerlingen met hoofdpijn en concentratieproblemen voor me had. Dat deed me besluiten om dieper in de materie te duiken waarbij ik stuitte op een veelheid aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat mijn vermoedens bevestigde.
Daar schrok ik behoorlijk van en daarom ben ik me gaan richten op het vergroten van het bewustzijn van burgers en politici over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. Ik focus niet alleen op de menselijke gezondheid, maar ook op de wetenschappelijk vastgestelde gevolgen van straling voor dieren, bomen en planten. Zie de prachtige site Wildlife, Wireless & The Environment >> van de Amerikaanse organisatie Environmental Health Trust. 

Niet tégen, maar vóór
Ik ben niet tégen technologische vooruitgang, ik ben vóór de ontwikkeling en het gebruik van veilige en duurzame draadloze communicatie-technologieën. 

Missie
De woorden“Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil” van Albert Schweitzer sporen me aan om mijn missie voort te zetten. Als een ode aan de aarde èn vanuit de diepe wens bij te dragen aan een waarlijk stralende toekomst.

Vele handen...

Wil je de krachten bundelen en/of actief bijdragen aan bewustzijnsvergroting van burgers, raadsleden, scholen, artsen, natuurorganisaties etc. over de gevolgen van straling/5G? Mail ons! Alle hulp -groot en klein- is welkom!