Het Boek


Steeds meer mensen zien het belang in van een healthy & eco-friendly lifestyle en velen van ons spannen zich op allerlei manieren in om gezond te leven en de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.


Niet alleen Gezond & Groen, ook bijensterfte en verlies aan biodiversiteit zijn tegenwoordig (helaas!) hot items. In dat verband worden in de wetenschap vaak landbouwgif en het verlies van leefgebieden als gevolg van verstedelijking genoemd. Maar is dat wel het hele verhaal? Wetenschappers geven namelijk aan dat zij in dit opzicht nog (deels) in het duister tasten.

Is er dus mogelijk nog een andere oorzaak die we tot nu toe, als een soort 
‘collectieve blinde vlek’, over het hoofd hebben gezien?


Dit boek doet verslag van een persoonlijke en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwde zoektocht van ruim twintig jaar en is geschreven in een poging de lezer de ogen te openen voor een alomtegenwoordig onderdeel van ons dagelijkse leven dat een serieuze bedreiging vormt voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Geen blije boodschap, wel een belangrijke.

Een must-read voor iedereen met hart voor de planeet waarop we leven.