Op naar een stralende toekomst?

NOG NIET VERSCHENEN

Gunt ú de kinderen van uw kleinkinderen een leefbare aarde? Natúúrlijk!

Steeds meer mensen zien het belang in van een healthy & eco-friendly lifestyle en velen van ons spannen zich op allerlei manieren in om gezond te leven en de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.


Niet alleen Gezond & Groen, ook bijensterfte en verlies aan biodiversiteit zijn tegenwoordig (helaas!) hot items. In dat verband worden in de wetenschap vaak landbouwgif en het verlies van leefgebieden als gevolg van verstedelijking genoemd. Maar is dat wel het hele verhaal? Wetenschappers geven namelijk aan dat zij in dit opzicht nog (deels) in het duister tasten.

Is er dus mogelijk nog een andere oorzaak die we tot nu toe, als een soort 
‘collectieve blinde vlek’, over het hoofd hebben gezien?


Dit boek doet verslag van een persoonlijke en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwde zoektocht van ruim twintig jaar en is geschreven in een poging de lezer de ogen te openen voor een alomtegenwoordig onderdeel van ons dagelijkse leven dat een serieuze bedreiging vormt voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Geen blije boodschap, wel een belangrijke.

Een must-read voor iedereen met hart voor de planeet waarop we leven.

Lezing: "Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor het eco-systeem" - 50 min.

INHOUD

DEEL I - Iedereen Slim…?!

Hoofdstuk 1 - Warming-Up
Hoofdstuk 2 - Alarmsignalen Van Artsen
Hoofdstuk 3 - De Blootstellingslimiet: Veilig Of Niet?
Hoofdstuk 4 - Wat Zegt De Wetenschap?
Hoofdstuk 5 - 5G: Een Goed Idee?

DEEL II - Draadloze Dieren, Bomen en Planten

Hoofdstuk 6 - Vliegen - Vloog - Gevlogen
A - Insecten
B - Bijen
C - Vogels + Vleermuizen
Hoofdstuk 7 - Kan Een Konijn Het Haasje Zijn?
Hoofdstuk 8 - Vissen Op De Vlucht
Hoofdstuk 9 - Treurige Takken
Hoofdstuk 10 - Boze Bacteriën & Strijdbare Schimmels

 

 

DEEL III - Better Safe than Sorry

Hoofdstuk 11 - Wees Wijs met Wifi: hoe kunnen we onszelf en onze kinderen beschermen tegen straling?
Hoofdstuk 12 - Bezorgde Burgers / Betrokken Bewindslieden?